Liczniki rowerów w Łodzi

Jako podwykonawca firmy EL-Traffic z Łodzi nasz firma wykonała urządzenia zliczające i reprezentujące ilość rowerzystów poruszających się po ścieżkach rowerowych. Obecnie system obejmuje dziewięć liczydeł rozmieszczonych na terenie całego miasta. Dodatkowo w centrum miasta została umieszczona tablica informacyjna prezentująca podsumowanie dziennych oraz rocznych ilości zliczonych rowerzystów przy każdym z liczydeł.