Liczydła rowerowe

Firma Nauka i Technika Sp. z o.o. jest jedynym producentem w Polsce Liczydeł do monitoringu i analizy ruchu rowerowego na ścieżkach i innych trasach rowerowych.  Nasze liczydła zostały opracowane i wdrożone do produkcji w 2016 roku i do dnia dzisiejszego cieszą się dużym zainteresowaniem rowerzystów jak i jednostek samorządowych odpowiedzialnych za planowanie i budowę ścieżek rowerowych.

System NiTbike jest jednym z produktów firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. który w krótkim czasie zyskał miano najbardziej pożądanego przez jednostki samorządowe urządzenia do analizy ruchu na ścieżkach rowerowych.  Zadaniem  systemu wspomagania  zarządzaniem bazą ruchu rowerowego jest dostarczenie maksymalnej i szczegółowej informacji do prowadzenia polityki logistycznej związanej z optymalnym zarządzaniem posiadaną infrastrukturą, prowadzenia analiz, kontroli, statystyk,  jak również stanowi narządzie do przyszłościowego planowanie przebiegu ścieżek rowerowych oraz ewentualnej rozbudowy już istniejących. Dodatkowym atutem korzystania z systemu NiTbike jest zachęcenie do częstszego wypożyczania rowerów ze stacji bazowych. Jednocześnie rowerzyści mogą sprawdzać, które ścieżki są najczęściej wykorzystywane, wybierając je na przykład do organizowania spotkań jak również wymiany doświadczeń związanych z jazdą i użytkowaniem rowerów.

Główne funkcje tego nowoczesnego narzędzia zarządzania maja na celu zbieranie informacji z poszczególnych liczydeł rozmieszczonych przy ścieżkach rowerowych oraz prezentacje danych w sposób łatwy do analizy przez każdego użytkownika.

W skład systemu nadzoru ruchu rowerowego wchodzą :

 • Liczydła rowerowe,
 • Infrastruktura serwerowa,
 • Infrastruktura informatyczna (strona www),

Oferowane w ramach systemu liczydła rowerowe zamontowane są przy ścieżkach rowerowych i dzięki pętlom indukcyjnym identyfikują przejazd roweru. Dane zbierane są w pamięci urządzenia a następnie wyświetlane na ekranach liczydła i jednocześnie  przesyłane  z wykorzystaniem medium komunikacyjnego takiego jak : GPRS/ lokalna sieć internetowa, itp. na serwer gdzie następuje ich dalsza analiza.

Na wyświetlaczu liczydła prezentowane są takie dane jak:

 • Liczba rowerów jaka przejechała danego dnia(z możliwością identyfikacji kierunku przejazdu oraz wyświetlenia tej liczby po odpowiedniej stronie liczydła),
 • Liczba rowerów jaka przejechała przez cały rok,
 • Data i godzina,
 • Temperatura powietrza,
 • Wiele innych informacji zależnych od wymagań zamawiającego.

Dostęp do wysłanych z liczydeł rowerowych i zebranych na serwerze danych możliwy jest przez dedykowaną stronę www.

Administrator systemu  ma możliwość sporządzenia raportu oraz jego pobrania do późniejszej obróbki do celów związanych z planowaniem polityki transportu rowerowego na terenie objętym drogami rowerowymi.

Grafiki obrazując raporty, wykresy i analizy z systemu NiTbike

Zalety i charakterystyka

 • niskie koszty eksploatacji systemu,
 • transmisja danych z wykorzystaniem technologii GPRS oraz Internetu lokalnego,
 • przesyłanie danych on-line z liczydeł rowerowych,
 • nieograniczona liczba obiektów w systemie,
 • zdarzeniowa transmisja danych gwarantująca aktualizację stanu obiektów bez ponoszenia zbędnych kosztów transmisji,
 • szybki, niezawodny i bezpieczny przesył danych (prywatny APN dla celów monitoringu),
 • archiwizacja danych i zdarzeń wszystkich obiektów celem tworzenia analiz, statystyk,
 • zdalna diagnostyka liczydła, zdalna i lokalna konfiguracja liczydła,
 • łatwy i ogólnie dostępny wgląd do danych na serwerze dzięki dedykowanej stronie www,
 • zachęta do korzystania z wypożyczalni rowerów.

Zastosowanie systemu NiTbike zapewnia zarządcy ścieżek rowerowych pełną informację na temat ilości rowerów poruszających się po nich jak również umożliwia planowanie nowych lub rozbudowę istniejących dróg dla rowerów, natomiast użytkownikom tych dróg prezentuję które drogi są najczęściej uczęszczane oraz jakie panuje na nich natężenie ruchu rowerowego w zależności od pory dnia.