Monitoring pojazdów

W dziedzinie monitoringu i lokalizacji pojazdów oferujemy własne rozwiązanie – System Wspomagania Zarządzaniem Flotą Samochodową o nazwie NiTcar opierający swoje działanie na wykorzystaniu GPS oraz GSM. System pozwala śledzić przemieszczające się obiekty i równocześnie, na bieżąco, transmitować dane o ich parametrach wykorzystując transmisję GPRS w sieciach GSM. Opracowany w naszej firmie unikalny protokół transmisyjny gwarantuje bezpieczeństwo transmisji oraz minimalny koszt eksploatacji.

Jego zadaniem jest dostarczanie pełnych i precyzyjnych informacji do prowadzenia polityki logistycznej oraz optymalnego zarządzania flotą samochodową, analiz i kontroli pracy kierowców, zarządzania pracownikami w terenie (np. pojazdów zimowego utrzymania dróg, śmieciarek, kontrola trasy przedstawicieli handlowych oraz wiele innych), kontrola gospodarki paliwowej oraz zabezpieczenie pojazdu( w przypadku ewentualnej kradzieży znana jest pozycja GPS pojazdu) .

Główne funkcje tego nowoczesnego narzędzia zarządzania mają na celu lokalizację obiektu w przestrzeni i prezentację tych danych w sposób łatwy do analizy przez każdego użytkownika. W jego skład wchodzą: urządzenie pokładowe StTr®1000, serwery komunikacyjne, aplikacja NiTcar.

Wejdź do systemu NiTcar