Monitoring obiektów stacjonarnych

Jesteśmy producentem systemu monitoringu i sterowania obiektami technologicznymi NiTcom, którego zadaniem jest dostarczanie szczegółowej informacji do optymalnego zarządzania bazą posiadanych obiektów np.: przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, chłodnie, kotłownie, fermy hodowli zwierząt oraz innych obiektów przemysłowych.

Podstawowe funkcje tego nowoczesnego systemu pozwalają na prezentację danych bieżących, historycznych i alarmów z rozproszonych obiektów użytkownika oraz przeprowadzenie w łatwy sposób ich analizy. W rozbudowanych konfiguracjach system może sterować procesami zachodzącymi na tych obiektach w różnych konfiguracjach np.: centrum zarządzania ↔ obiekt i/lub obiekt ↔ obiekt.

Firma nasza udostępnia aplikację mobilną Nitmon, dzięki której użytkownik ma możliwość nie tylko bieżącego podglądu stanu monitorowanych obiektów ale także zdalną ich obsługę.

Wejdź do systemu NiTcom