Opis systemu

Oferowane w ramach systemu NiTcar urządzenie pokładowe StTr®1000 stanowiące nasze autorskie rozwiązanie, powstałe w wyniku naszych wieloletnich doświadczeń montowane jest w pojeździe w miejscu nie widocznym dla użytkownika, a tym samym jego położenie jest trudne do wykrycia podczas ewentualnej próby kradzieży czy sabotażu. Urządzenie pokładowe StTr®1000 odczytuje położenie i prędkość (oraz inne parametry, według indywidualnych wymagań klienta) pojazdu lub maszyny wykorzystując system nawigacji satelitarnej – GPS. Dane z monitorowanego pojazdu przesyłane on-line z wykorzystaniem medium komunikacyjnego – transmisji GPRS w sieci GSM, gromadzone są na serwerze i udostępniane dla użytkowników systemu NiTcar. Dzięki takiej formie komunikacji, dane z pojazdów przekazywane są w czasie rzeczywistym, tak więc na serwerze dostępna jest aktualna pozycja wszystkich pojazdów.

Urządzenie pokładowe StTr®GSM 1000 posiada:

 • Zintegrowany moduł GSM/GPS z funkcją GPRS ,
 • 2 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wyjście cyfrowe
 • (możliość rozbudowy do 8 wejść cyfrowych i 4 wyjść cyfrowych)
 • Możliwości komunikacji w trybie SMS, GPRS,
 • Rejestr  /bufor/ 16 000 pozycji (możliwość rozbudowy do 8 000 000 pozycji),
 • Wbudowane zasilanie awaryjne.

Do sterownika podłączane są anteny GPS i GSM oraz dodatkowe czujniki – np.:

 • pracy silnika, załączenia stacyjki, napadu, włamania,
 • otwarcia przestrzeni ładunkowej,  otwarcia/zamknięcia drzwi,
 • przyłączenia/odłączenia naczepy,
 • otwarcie korka wlewu paliwa,
 • temperatury w przestrzeni ładunkowej, napięcia akumulatora,
 • obecności przyczepy,
 • poziomu paliwa,
 • inne czujniki stanu pojazdu wg. indywidualnych rozwiązań.

Sterownik StTr®-GSM 1000 może współpracować z czytnikiem identyfikatorów bezstykowych i terminalem kierowcy oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS485. Czytnik identyfikatorów umożliwia weryfikację kierowców prowadzących aktualnie pojazd. Istnieje możliwość współpracy z systemem alarmowym pojazdu .

Monitorowanie w czasie rzeczywistym  pozwala  na obserwacje  dowolnych parametrów pojazdu, co więcej  pozwala  na  dokonywanie  poprzez dwukierunkową komunikację zmian parametrów urządzenia pokładowego i komunikację z kierowcą.

Dane z pojazdów przesyłane są automatycznie z określoną częstotliwością. Informacje z pojazdu są wysyłane „on-line”. Wszystkie zdarzenia określone jako alarmowe są transmitowane bezzwłocznie, natomiast informacje okresowe z częstotliwością wybraną przez klienta. Przykładowo przy przewożeniu ładunku niebezpiecznego lub ładunku wysokiego ryzyka dane można wysyłać nawet co kilkanaście sekund, w przypadku transportu innych towarów lub monitorowaniu tras przedstawicieli handlowych  np. co 30 – 60 sekund. Domyślnie dane są wysyłane co 5 – 30 sekund podczas jazdy w zależności od prędkości pojazdu i co 5 – 15 minut na postoju

Oprócz powyższego urządzenia system transmisji stanowią serwery komunikacyjne, które realizują funkcje bezpośredniej komunikacji z urządzeniami lokalizacyjnymi, odbioru i przetwarzania otrzymanych informacji w trybie on-line oraz serwery centralne oraz baza danych, serwer mapowy – zestaw serwerów, które obsługują mapę i zapytania klientów. Ten nowoczesny, autorski, sprawdzony i działający system transmisji danych, z możliwością rozszerzenia o dedykowany serwer komunikacyjny we własnym Centrum Nadzoru, zapewnia niewielkie koszty transmisji GPRS.

Dostęp do aktualnych lokalizacji oraz do danych archiwalnych zgromadzonych na serwerze celem prezentacji informacji dotyczących wybranego samochodu użytkownika oraz prezentacja pozycji pojazdu na mapie cyfrowej jest możliwa przy pomocy  dedykowanej aplikacji NiTcar instalowanej na nielimitowanej liczbie urządzeń mobilnych.

Klient, po zalogowaniu się do systemu, otrzymuje dostęp do przydzielonych mu pojazdów. Może to być jeden, określona grupa (np. działu marketingu) lub wszystkie pojazdy.  Jeden klient może mieć dowolnie zdefiniowaną liczbę kont dostępowych z różnymi uprawnieniami. Dane pojazdu, dane lokalizacji, stan monitorowanych wejść oraz alarmy wyświetlane są w postaci tabeli, aktualne położenie pojazdu wyświetlane jest na mapie. Użytkownik korzystając z dodatkowych opcji może filtrować dane według przedziałów czasowych, stanów normalnej pracy lub/i alarmowych, prędkości pojazdów czy stanów wejść czujników dodatkowych. Może również te dane wraz ze średnią prędkością i ilością przejechanych kilometrów obejrzeć w postaci raportu tekstowego. Dane pojazdu, dane lokalizacji, stan monitorowanych wejść oraz alarmy mogą zostać zestawione w formie raportów, dzięki którym możliwa jest późniejsza analiza tras pokonanych przez poszczególne pojazdy oraz weryfikacja z uprzednio wyznaczonymi. Raporty można tworzyć według wybranych kryteriów dla  kierowców i/lub samochodów np.: z przebytej drogi, z zakresu prędkości, z przekroczeń prędkości, ze stanu zamontowanych czujników. Użytkownik korzystając z dodatkowych opcji może filtrować dane według przedziałów czasowych, stanów normalnej pracy lub/i alarmowych, prędkości pojazdów czy stanów wejść czujników dodatkowych. Może również te dane wraz ze średnią prędkością i ilością przejechanych kilometrów obejrzeć w postaci raportu tekstowego. Ponadto istnieje możliwość wygenerowania raportów logistycznych z pozycji oraz czasu pracy kierowców. Raporty pozwalają na analizę: przejechanych przez pojazd tras, miejsc i czasów postojów, długości przejechanych odcinków, czasu pracy kierowcy, parametrów jazdy, innych zdarzeń według indywidualnych ustaleń. Wszystkie raporty można wydrukować, wyeksportować do innych systemów czy przesłać pocztą elektroniczną. Korzystanie z dedykowanej aplikacji NiTcar ułatwia dokonywanie bieżących operacji śledzenia pojazdów oraz nawigację po mapie cyfrowej. System zawiera mapy cyfrowe Polski (500 planów miast) i Europy (mapa ogólna wraz z fragmentem Azji oraz mapy 18 krajów Unii z planami miast). Serwer mapowy jest zintegrowaną częścią systemu NiTcar, co zapewnia wysoką wydajność i szybkość wyświetlania map. Na mapie mogą być wyświetlane wszystkie wybrane do monitorowania pojazdy, bądź też jeden wskazany pojazd lub ich grupy. Mapy mogą być dopasowywane skalowane automatycznie względem wyświetlanych pozycji, istnieje również szereg narzędzi nawigujących pozwalających na szybkie skalowanie mapy i dopasowanie do określonego obszaru. Możliwe jest zapisywanie i drukowanie map. Na bieżąco program kreśli wykresy prędkości, stanu pracy czujników. Użytkownik, z wszystkich dostępnych pojazdów, może wybrać te, które będzie chciał obserwować na bieżąco. Na mapie widoczna jest trasa pokonywana przez pojazd w postaci punktów. Dane szczegółowe dotyczące wskazanej pozycji: położenie pojazdów (opis tekstowy pozycji: miejscowość, gmina, województwo), stan zapłonu, prędkość, przebyta drogą w km itp., wyświetlane są w postaci tabelarycznej na panelu po wybraniu pozycji z listy lub wskazaniu jej na mapie.