Opis systemu

Urządzenie zamontowane w obiekcie stacjonarnym odczytuje sygnały pochodzące z tego obiektu. Dane z monitorowanego obiektu przesyłane on-line z wykorzystaniem sieci GPRS/GSM lub sieci WiFi, gromadzone są na serwerze i udostępniane dla użytkowników systemu NiTcom. Dzięki takiej formie komunikacji, dane z wszystkich monitorowanych obiektów są aktualizowane na serwerze w czasie rzeczywistym.

Pozwala to  na obserwacje  dowolnych parametrów obiektu na bieżąco, a dzięki dwukierunkowej komunikacji możliwa jest zmiana parametrów urządzenia i sterowanie danym obiektem przez operatora albo przez zmiany stanu innego obiektu.

Dostęp do aktualnych i archiwalnych danych, zgromadzonych na serwerze, oraz ich prezentacja dotycząca wybranego obiektu, grupy lub wszystkich obiektów zapewnia dedykowana aplikacja NiTcom dostarczana wraz ze sterownikiem komunikacyjnym.

Klient, po zalogowaniu się do systemu NiTcom, otrzymuje dostęp do swoich obiektów. Jeden Klient może mieć dowolnie zdefiniowaną liczbę kont dostępowych użytkowników (pracowników) z różnymi uprawnieniami. Dane obiektu, stan monitorowanych wejść oraz alarmy wyświetlane są w postaci tabeli.

Użytkownik korzystając z dodatkowych opcji może filtrować dane według przedziałów czasowych, stanów normalnej pracy lub/i stanów alarmowych czy stanów wejść czujników dodatkowych. Może również te dane obejrzeć w postaci raportu tekstowego. Ponadto istnieje możliwość wygenerowania raportów logistycznych. Korzystanie z dedykowanej aplikacji NiTcom ułatwia dokonywanie bieżących operacji na obiektach.

Urządzenie StTr®GSM-755LP posiada:

 • moduł GSM/GPRS,
 • moduł GPS
 • uproszczony interfejs wejść/wyjść,
 • możliwości komunikacji w trybie SMS, GPRS,
 • rejestr 16 000 pozycji (bufor),
 • zasilanie awaryjne(akumulator)
 • 16 wejść binarnych
 • 4 wyjścia binarne

Urządzenie StTr®GSM-755 posiada:

 • moduł GSM/GPRS,
 • moduł GPS
 • uproszczony interfejs wejść/wyjść,
 • możliwości komunikacji w trybie SMS, GPRS,
 • rejestr 16 000 pozycji (bufor),
 • zasilanie awaryjne(akumulator)
 • 16 wejść binarnych
 • 8 wyjść binarnych
 • 4 wejścia analogowe

Do sterownika montowanego na przepompowniach podłączane są anteny GPS i GSM oraz dodatkowe czujniki – np.:

 • pracy pomp,
 • otwarcia/zamknięcia drzwi(włamanie),
 • awarii pomp,
 • poziomu cieczy,
 • napięcia zasilania/akumulatora,
 • inne czujniki stanu wg. indywidualnych rozwiązań.

Oprócz urządzeń obiektowych system transmisji, monitorowania i sterowania tworzy grupa serwerów. Są to:  serwery komunikacyjne, które realizują funkcje bezpośredniej komunikacji z urządzeniami lokalizacyjnymi, odbioru i przetwarzania otrzymanych informacji w trybie on-line oraz serwery centralne – serwer baz danych, serwer map cyfrowych, serwer obsługujący zapytania klientów. Ten nowoczesny, autorski, sprawdzony i stabilnie działający system, z możliwością rozszerzenia o dedykowany serwer komunikacyjny we własnym Centrum Nadzoru, zapewnia niewielkie koszty transmisji GPRS.

Kolejnym elementem systemu są aplikacje klienckie, w tym dedykowana aplikacja NiTcom – specjalne oprogramowanie pobierające dane z serwerów.

Wykorzystując dane przechowywane na serwerze i komputerze klienta możliwe jest tworzenie różnorodnych raportów zawierających informacje o obiekcie i jego historii. Dane o obiekcie, dane lokalizacji, stan monitorowanych wejść oraz alarmy mogą zostać zestawione w formie raportów, dzięki którym możliwa jest późniejsza analiza stanu obiektów. Użytkownik korzystając z dodatkowych opcji może filtrować dane według przedziałów czasowych, stanów normalnej pracy lub/i alarmowych czy stanów wejść czujników dodatkowych.

Przykładowe zastosowanie urządzenia StTr®GSM-755LP na przepompowni ścieków:

Urządzenie StTr®GSM-755LP zamontowane na przepompowni ścieków zbiera i przesyła na serwery komunikacyjne informacje dotyczące procesów zachodzących na monitorowanym obiekcie, które potem mogą być analizowane przez użytkownika dzięki dedykowanej aplikacji NiTcom. Standardowo monitorowanymi sygnałami są:

 • Obecność zasilania szafy sterowniczej
 • Nieautoryzowany dostęp do obiektu
 • Praca poszczególnych pomp
 • Awaria poszczególnych pomp
 • Poziom alarmowy
 • Poziom suchobiegu

Przykładowe zastosowanie urządzenia StTr®GSM-755 na przepompowni ścieków.

Urządzenie StTr®GSM-755 dzięki ilości 16 wejść binarnych może oprócz wymienionych dla urządzenia StTr®GSM-755LP sygnałów monitorować dodatkowe sygnały będące indywidualnymi rozwiązaniami użytkownika. Dodatkowo pełni ono rolę sterownika procesami zachodzącymi na danym obiekcie. Na podstawie sygnałów otrzymanych z czujników wyzwalane są wyjścia binarne uruchamiające określone urządzenia na obiekcie. Uruchomienie oraz zatrzymanie  pomp następuje na podstawie sygnałów z sondy hydrostatycznej poziomu pompowanego medium. Urządzenie posiada funkcję  zabezpieczenia pomp w przypadku osiągnięcia poziomu minimalnego, wystąpienia awarii danej pompy lub jej demontażu wtedy dana pompa jest wykluczana z cyklu sterowania. Zastosowanie urządzenia StTr®GSM-750 umożliwia również zdalne sterowanie włączeniem lub wyłączeniem danej pompy z poziomu aplikacji NiTcom.