Monitoring of stationary objects

List of companies in which we provide service monitoring of stationary objects:
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
GO-KOM Boguchwała Sp. z o.o.
Gminny Zakład Komunalny Frysztak
Gmina Czarna
Zakład Wodno- Kanalizacyjny w Czudcu
Zakład Gospodarki komunalnej w Iwoniczu Zdroju
Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym
Zakład Gospodarki Komunalnej we Frampolu
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach
Gmina Baligród
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie
Gminny Zakład Usługowo- Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdziówce
Miasto i Gmina Narol
Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
Gmina Stary Dzików
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Nisku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rudniku nad Sanem
Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny w Żurawicy
Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
Gminny Zakład Komunalny w Grębowie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach
Gmina Krasiczyn