Basic information

Nauka i Technika Sp. z o.o.
Zaczernie 950
36-062 Zaczernie

NIP: 813-32-14-336
REGON: 691548808
KRS: 0000006807 District Court in Rzeszow
XII Commercial Division of the National Court Register
Company capital 120 000 zł

tel: 17 870 10 20,
fax: 17 870 10 21

biuro@nit.pl